Michael Kors on sale
Uncategorized / mai 15, 2017

Men de fant også til dels store avvik hva gjelder hva de ulike optikerne foreskrev som korrekt brilleglass for testpersonene. SP understreker at de i denne rapporten ikke kan evaluere nøyaktigheten synstestene, da dette ikke bare avhenger av instrumentene, metodene og optikeren som utfører testen – men også av personen som får testet synet sitt. Forhold hos personen under lupen som kan ha innvirkning på synstesten er personens evne til bedømming, helsa på testtidspunktet, medisinske forhold eller gamle briller/linser. Sett i lys av testens øvrige resultater, er det verdt å merke seg at selve synstesten sannsynligvis er det viktigste når man skal ha nye briller, skriver Stefan Källberg i rapporten fra SP.Forskningsinstituttet har testet brillenes jevnhet i styrken og kvaliteten i glasset, de har sjekket at glasstyrken er riktig, at glassene er presist montert, klarheten i glasset, holdbarheten i innfatningen, den vannavstøtende effekten – samt antirefleksen og herdingen. Generelt sett er alle brillene ganske like i kvalitet, kun med små målbare variasjoner i testen, skriver det svenske forskningsinstituttet i konklusjonen. Det er også verdt å merke seg at forskjellene mellom de ulike optikernes synstester er mye større enn noen av de målte avvikene i brillene, heter det videre i rapporten.Men én optikerkjede…