Michael Kors 2023 sunglasses
Uncategorized / august 25, 2017

Wärtsilä har levert en integrert pakke som omfatter hovedmotorer og elektro- og automasjonssystemer, inkludert selskapets patenterte Low Loss Concept (LLC). Dette høy-redundante dieselelektriske systemet gir økt sikkerhet i kraftforsyningen, lavere tap i det elektriske systemet og betydelige plassbesparelser i forhold til et konvensjonelt dieselelektrisk anlegg. Wärtsilä LLC vil bidra til at “Rem Arctic” oppfyller høyest mulig ERN (Environmental Regularity Number) på 99.99.99.99. (ERN er en måling på fartøyets evne til å opprettholde posisjon og normal drift ved ulike feilscenarier). Det dieselelektriske fremdriftsanlegget fra Wärtsilä omfatter fire Wärtsilä 9L20 dieselmotorer hver med ytelse på 1665 kW og to Steerprop 35 CRP propeller hver med ytelse på 2200 kW. Nødaggregatet har en Volvo Penta motor på 196 ekW, levert av J. Weiberg Gulliksen. Thrusterutrustningen utgjøres av to Brunvoll sidethrustere hver på 1200 kW og en opptrekkbar Brunvoll på 880 kW. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra A/S Norco Oslo.Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, og Westfalia har levert separatorer. Aeron har levert ventilasjonsanlegget og kjøle-/fryseanlegg. Parat Halvorsen har supplert kjelutrustning. Isopartner har utført isoleringsarbeidene i maskinrommet, og flowmeter kommer fra AM Instrumentering. Brannsikkerheten er ivaretatt med et slukkingssystem fra Autronica Fire and Security. Bohamet har levert fartøyets vinduer, og landganger…