Michael Kors purse for women
Uncategorized / august 29, 2017

Allerede fra dag én har Nobelkomiteen utfordret vårt tradisjonelle syn på ordet fred. Tildelingen til Røde Kors’ grunnlegger Jean Henri Dunant var kontroversiell fordi hans virke var humanistisk.Og slik har det fortsatt. Fredsprisen har gjennom 108 år stadig utfordret vår definisjon av fredsbegrepet.Til sammen har i alt 96 personer og 23 organisasjoner blitt tildelt Fredsprisen. Barack H. Obama blir den 97. personen som får prisen, og den tredje sittende amerikanske presidenten.To ganger er prisen delt ut til en nordmann, mens svenskene har fått den fem ganger. Personer fra Vest-Europa og USA dominerer blant vinnerne av prisen.FN (seks ganger) og Røde Kors (tre ganger) er blant gjengangerne til å få den prestisjetunge utmerkelsen. På hundreårsmarkeringen til Nobels fredspris i 2001 gikk utmerkelsen til FN og daværende leder Kofi Annan. Med det kunne Nobelkomiteen oppsummere sitt engasjement ved å hedre den viktigste prisvinneren de siste hundre årene.Markeringen av støtte til internasjonale løsninger og mellomstatlig samarbeid har gått som en råd tråd helt fra den første prisen til nøkkelpersonene bak Røde Kors, Genèvekonvensjonen, Fredsligaen og Alliansen for orden og sivilisasjon.Wangari Maathai fikk prisen i 2004 for sitt arbeid for bærekraftig utvikling, demokrati og fred – materialisert gjennom hennes innsats for afrikanske kvinners skogplanting.Muhammad…