Michael Kors vanilla tote
Uncategorized / september 1, 2017

En av grunnene til det er nok at mikkelsmesse fortsatte som helligdag lenge etter reformasjonen. Det var først i 1771 at mikkelsmesse opphørte å være rød dag i kalenderen i Danmark og Norge.Mikkelsmesse var en viktig festdag i katolsk tid, av flere grunner. Dagen ble feiret til minne om erkeengelen Mikael, som er den eneste erkeengel som navngis i Det nye testamentet. I det katolske helgenhierarkiet kom erkeenglene nærmest jomfru Maria i rang. Det innebar også at mikkelsmesse ble feiret med et omfattende liturgisk seremoniell i kirkene. I Nidaros-provinsen var festgraden maius duplex, det var den nest høyeste graden.Den rolle erkeengelen Mikael kom til å spille i middelalderen var tuftet på et skriftsted i Johannes’ åpenbaring kap. 12: ”Og der ble en strid i himmelriket, Mikael og hans engler stred mot dragen”. Djevelen i dragens skikkelse ble styrtet til jorden med sine engler. Dette bibelsted utviklet seg videre i legendene, i den såkalte Gyllne legende heter det at Mikael og hans engler styrtet Lucifer og hans følge ned fra himmelen. På dommedag skulle atter Mikael og hans engler beseire den onde, liksom han hver dag kjempet med djevelen om menneskenes sjeler. I teologisk fortolkning ble Mikael knyttet til dommens dag,…