Michael Kors 2023 sunglasses
Uncategorized / september 5, 2017

Det hvite båndet» er det en rekke hendelser som aldri blir forklart eller utdypet. Haneke gjør dette for å trigge fantasien vår, for å gjøre vår tolkning av det som skjer til en del av den helhetlige filmopplevelsen. Og i likhet med «Skjult» (2005) byr «Det hvite båndet» på et mysterium som det er vanskelig å komme til bunns i. Haneke antyder mer enn han presiserer, han stiller spørsmål. Eller rettere sagt, han retter spørsmålene mot oss.En mulig innvending mot Hanekes film er dysterheten i den. En innvending jeg mener er ubegrunnet, da filmen inneholder en rekke lystbetonte scener, håp og kjærlighet. Scener det kanskje er lett å glemme da rulleteksten begynner, men som er der, og som er svært viktige for helheten. I stedet syns jeg perfekt er et bedre ord for å beskrive «Det hvite båndet». Det er i hvert fall et verk laget av en perfeksjonist og hver scene framstår ekstremt gjennomarbeidet, men også svært organisk. At Haneke hadde over 7000 barn på audition sier noe om hvilket arbeid og hvilken betydning han legger i selv de minste detaljer. Barna han til slutt valgte er som hentet fra et August Sander-fotografi. De er selv et middel i…