Michael Kors vanilla tote
Uncategorized / september 25, 2017

De aller fleste av disse vervene er barnehager, og derfor er det mulig å skjøtte så mange lederverv, sier Eli Sævareid.Hun er styreleder i hele 183 selskaper. Med unntak av cirka 10 eksterne verv, er alle disse styrelederjobbene i barnehager i Trygge Barnehager-kjeden.Det gjør Sævareid til den som har aller flest styreverv i Norge, ifølge en oversikt Proff har utarbeidet for DN.no.Nestemann på listen er eiendomsinvestor Christian Ringnes med 110 styreverv.Se hele topp 20 listen nederst i saken.Det at de aller fleste vervene er i relativt like selskaper gjør det mulig å rekke over alle, mener Sævareid.Barnehagene drives som en kjede, med felles eiere, strategi, visjoner og verdier, forteller Sævareid.Det er derfor mindre å sette seg inn i enn dersom vervene hadde vært i ulike bransjer. Jeg vil ikke anbefale noen å ha så mange styreverv hvis de er spredt på mange bransjer. Det ville aldri fungert, sier hun.Barnehagene er organisert som egne aksjeselskaper av praktiske årsaker.Det hadde vært enklere for meg at barnehagene var organisert i ett selskap, men fordi vi driver innen offentlig sektor har vi valgt å organisere hver barnehage som et aksjeselskap. Det gjør det enklere for hver kommune å se regnskapene til hver enkelt barnehage,…