Michael Kors bags
Uncategorized / oktober 14, 2017

Norge har siden 1993 omdisponert nærmere 16.000 dekar (16 millioner kvadratmeter) dyrket og dyrkbar jord til andre formål enn matproduksjon. Boligutbygging, som blir viktigere for hvert år som går, står for en fjerdedel av denne nedbyggingen. Problemstillingen ble hyppig diskutert da Norges Bondelag torsdag inviterte til konferanse om matjord ved Røde Kors lokaler i Oslo. Se mulighetene Både Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete og stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) holdt innlegg der mulighetene for boligutvikling utenfor dyrkbar jord sto sentralt. Vi må klare å se mulighetene, sa Navarsete og henviste til målet om å kunne spre vekst utover Oslos nærområder. En av planene har vært å kunne bygge ut byer med plass til titusenvis av mennesker i lokalområder som fortsatt ligger sentralt. Hensikten er å kunne sikre matjord i fremtiden. I bondelaget mener de at mulighetene for å kunne dyrke sin egen mat er essensielt. Det er forventet at Norges befolkning vil øke med én million mennesker innen 2030. FN har beregnet at matproduksjonen i denne perioden på verdensbasis må stige med 60 prosent. Ikke alle de fremmøtte delte bøndenes bekymringer. Dårlig utnyttet byJeg skal være den store konkurrenten til å bevare matjorden, nemlig boliginteressene, sa Michael Tetzchner (H) til forsamlingen….