Michael Kors gusset
Uncategorized / november 1, 2017

Etablering av diplomatiske relasjoner betyr blant annet å ha dialog om menneskerettigheter, sa Obama.Tror blokaden fjernes Castro sa at en endelig normalisering av forholdet mellom de to landene ikke er mulig før USA fjerner den økonomiske blokaden helt.Den er den viktigste hindringen for utvikling av Cubas økonomi, sa han.Obama vil oppheve blokaden, men er avhengig av den amerikanske kongressen. Obama tror imidlertid blokaden vil bli fjernet. Jeg sa i min tale 17. desember 2014 at 50 års med isolasjospolitikk overfor Cuba ikke har fungert, verken for oss eller Cuba. Vi må prøve noe nytt. Det er stor støtte i det amerikanske folk til å oppheve blokaden, og ikke minst blant eksilcubanere,Michael Kors gusset sa Obama. Han sa at kongressen ikke er så effektiv som han skulle ønske, men han viste til som positivt tegn at et tredvetalls kongressmedlemmer fra begge partier følger med Obama til Cuba. Obama sa også at bedring av menneskerettighetene på Cuba vil styrke muligheten for å få fjernet blokaden.På revolusjonsplassen Obama startet andre dags program med å legge ned krans på minnesmerket for nasjonalhelten José Martí på revolusjonsplassen.Michael Kors gusset På plassen der Fidel Castro har holdt utallige taler med fordømmelsen av den «imperialistiske fienden» i…