Michael Kors 2023 sunglasses

august 25, 2017

Wärtsilä har levert en integrert pakke som omfatter hovedmotorer og elektro- og automasjonssystemer, inkludert selskapets patenterte Low Loss Concept (LLC). Dette høy-redundante dieselelektriske systemet gir økt sikkerhet i kraftforsyningen, lavere tap i det elektriske systemet og betydelige plassbesparelser i forhold til et konvensjonelt dieselelektrisk anlegg. Wärtsilä LLC vil bidra til at “Rem Arctic” oppfyller høyest mulig ERN (Environmental Regularity Number) på 99.99.99.99. (ERN er en måling på fartøyets evne til å opprettholde posisjon og normal drift ved ulike feilscenarier).

Det dieselelektriske fremdriftsanlegget fra Wärtsilä omfatter fire Wärtsilä 9L20 dieselmotorer hver med ytelse på 1665 kW og to Steerprop 35 CRP propeller hver med ytelse på 2200 kW. Nødaggregatet har en Volvo Penta motor på 196 ekW, levert av J. Weiberg Gulliksen. Thrusterutrustningen utgjøres av to Brunvoll sidethrustere hver på 1200 kW og en opptrekkbar Brunvoll på 880 kW. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra A/S Norco Oslo.Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, og Westfalia har levert separatorer. Aeron har levert ventilasjonsanlegget og kjøle-/fryseanlegg. Parat Halvorsen har supplert kjelutrustning. Isopartner har utført isoleringsarbeidene i maskinrommet, og flowmeter kommer fra AM Instrumentering. Brannsikkerheten er ivaretatt med et slukkingssystem fra Autronica Fire and Security.

Bohamet har levert fartøyets vinduer, og landganger kommer fra Gurskøy. Dekkskraner fra Red Rock omfatter én stk. Red Rock RDA36 A-ramme davit med Constant Tention System (CT) og Shock Cylinder, samt én stk Red Rock RCK105 knekkbomkran på 3T @ 18m. Den har radio remote styring og er levert med rescuebasket (Rb600). G. J. Wortelboer har stått for ankerutrustningen. Libra-Plast har levert utvendige dører, og vanntette skyvedører er fra IMS. Ing. Per Gjerdrum har også levert lasteutstyr, og Dry Bulk Handling anlegget er fra Van Aalst.I redningsutstyret ombord inngår MOB-båt fra Maritime Partner i Red Rock davit og redningsflåter fra Mare Safety. Hansen Protection har levert brann- og sikkerhetsutstyr. Hygrometer er en Survitec leveranse, og Tranberg har supplert tyfon og signal lamper. Medi 3 har tatt seg av hospitalutstyr. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Jotun og PPG Coatings.«REM ARCTIC» er innredet for et mannskap på 23 personer. Skipperstoler kommer fra Alu Design, og Ekornes Contract har levert møbler. Norac og Contech har levert innredningsdører, og oppunder dekk er anvendt Meta plater. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, mens toalettsystemet er fra Jets Vacuum. Ulmatec Pyro har supplert incinerator.

No Comments

Comments are closed.