Michael Kors vanilla tote

september 25, 2017

De aller fleste av disse vervene er barnehager, og derfor er det mulig å skjøtte så mange lederverv, sier Eli Sævareid.Hun er styreleder i hele 183 selskaper. Med unntak av cirka 10 eksterne verv, er alle disse styrelederjobbene i barnehager i Trygge Barnehager-kjeden.Det gjør Sævareid til den som har aller flest styreverv i Norge, ifølge en oversikt Proff har utarbeidet for DN.no.Nestemann på listen er eiendomsinvestor Christian Ringnes med 110 styreverv.Se hele topp 20 listen nederst i saken.Det at de aller fleste vervene er i relativt like selskaper gjør det mulig å rekke over alle, mener Sævareid.Barnehagene drives som en kjede, med felles eiere, strategi, visjoner og verdier, forteller Sævareid.Det er derfor mindre å sette seg inn i enn dersom vervene hadde vært i ulike bransjer.

Jeg vil ikke anbefale noen å ha så mange styreverv hvis de er spredt på mange bransjer. Det ville aldri fungert, sier hun.Barnehagene er organisert som egne aksjeselskaper av praktiske årsaker.Det hadde vært enklere for meg at barnehagene var organisert i ett selskap, men fordi vi driver innen offentlig sektor har vi valgt å organisere hver barnehage som et aksjeselskap. Det gjør det enklere for hver kommune å se regnskapene til hver enkelt barnehage, sier Sævareid.Når hver barnehage er ett aksjeselskap øker også jobben. Mange gode medhjelpere gjør at jeg får dette til. Jeg har hjelp av eksterne styrerepresentanter, og av gode medarbeidere som følger opp barnehagene administrativt. Men jeg jobber utrolig mye, sier Sævareid.

Morten Huse, professor i organisasjon og ledelse ved handelshøyskolen BI, sier at antall styreverv sier lite om hvor mye arbeid som kreves. Det er veldig vanskelig å sammenligne epler og bananer når det gjelder styreverv. For dem som har mange styreverv dreier det seg ofte om selskaper som er organsiert i hvert sitt aksjeselskap av praktiske årsaker, og der det i realiteten utføres lite styrearbeid i det enkelte selskap, sier Huse.Slik kan det for eksempel være for Christian Ringnes, forklarer Huse. Ringnes sitter som eier i mange eiendomsselskaper, og selv om hver bygård er et eget aksjeselskap holdes det sjelden møter i hvert enkelt selskap. Sævareid vil typisk ha en mer administrativ funksjon i sine styreverv. I slike tilfeller vil selskapene være en blåkopi av hverandre, sier Huse.Sævareid sier at barnehagene er organsiert slik at det er mulig for henne å skjøtte så mange lederverv.

No Comments

Comments are closed.